SameDiff sammenholder et tekstkorpus med et andet, for at vise dig forskelle og ligheder i teksterne. Der bruges cosinus lighed algoritme til at vurdere om teksterne er meget ens eller forskellige.

Om SameDiff

Er du underviser? Prøv vores aktivitetsguide

Opgaverne i DataBasic er egnet til workshopdeltagere fra udskolingsniveau til videregående uddannelse. Der er ikke behov for forudgående kendskab til at arbejde med data!