Lav et mindmap

Øv dig i at oversætte abstrakte ideer til konkrete billeder

Opsætning

Denne aktivitet til tage 15-20 minutter. Du bør have følgende materialer klar:

  • Store papirark
  • Masser af tusser i forskellige farver
  • Post its

Hent og print aktivitetsguiden

open laptopGoing Virtual?

Use a virtual whiteboard to run this activity. The Zoom meeting software has it built in, but websites like Miro offer web-based alternatives with more features. If any participants have tablets with pens ask them to use those.

1

Baggrund

Ofte vil din datahistorie centrere sig omkring en abstrakt ide eller et begreb som "klima" , "uretfærdighed" eller "rettigheder". Abstrakte begreber er svære at sætte billeder på og endnu sværere rent faktisk at tegne. Denne aktivitet hjælper dig med at brainstorme konkrete ideer, der relaterer sig til abstrakte begreber. Den får dig også i gang med at udtænke visuelle symboler, som du sidenhen kan indarbejde i det visuelle design på din datahistorie. Den slags netværk af ord styker både samarbejde og fælles brainstorm.

2

Start aktiviteten

Start med at sprede nogle store stykker papir ud, hvert papir med et abstrakt begreb skrevet i midten. Begreberne tages fra en datahistorie, som du arbejder med. Begreber som "fattigdom", "uretfærdighed" og "lykke" er velegnede.

Giv hver deltager en kuglepen og del dem op i grupper på 5-6 personer. Hver gruppe skal forholde sig til et af de papirer du netop har vist. Deltagerne skal starte med at tegne en streg fra det centrale ord på papiret og herunder skrive et andet ord, som de associere hermed. Bliv ved med at tilføje ord der associerer sig til det første ord eller til de ord andre i gruppen har tilføjet. Giv grupperne 5-6 minutter til at brainstorme og skrive ord op. Hvert papir skulle gerne ende med at ligne et netværk af ord med forbundet med streger.

open laptopGoing Virtual?

Write the concept in the middle of your virtual whiteboard in a big font. Show participants how to draw lines, type text, and where the “undo” button is. Consider having them try out writing an idea and drawing a line on a test board before beginning.

Når tiden er gået deler du post its ud. Giv folk 5 minutter mere til at identificere ord, som nemt kan tegnes. Lad dem tegne dem det og sætte en post it op ved siden af ordet

open laptopGoing Virtual?

Consider whether your virtual whiteboard is good for sketching. Drawing with a mouse is hard. You might want to instead have participants sketch their ideas on paper sticky-notes and post them to an artboard website like Pinterest.

3

Lav en fælles opsamling

Få samlet alle deltagere og lad grupperne hænge deres papir op på væggen. Giv deltagerne et par minutter til at gå rundt og se de andre gruppers arbejde.

Spørg deltagerne om de forbindelser, som de opdagede, de unikker eller ukonventionelle ideer der opstod eller de billeder, som stod frem som ikoniske eller meningsbærende. Fremhæv tegninger som har en særlig tone eller som kun giver mening i en bestemt kontekst eller kultur. Diskuter hvilke tegninger, der er bedst til at formidle den bagvedliggende datahistorie.

Husk at der findes flere online kilder, som kan hjælpe dig med at brainstorme, som Noun Project.